Signa Cor Laboratory
 
 
Предишни модели

1. SL2
Това е първият модел ЕКГ Холтер на фирмата, произвеждан от 1992 до 2000 г. Част от тези Холтери все още работят в болниците. През годините сме предлагали замяната им с по-нов модел и затова в мрежата са останали малко от тях. В момента предлагаме замяна на моделите SL2 с най-новия модел SD на цена почти равна на цената на допълнителен апарат. Това включва и най-новата програма за разчитане на записа. Така изпълняваме своето обещание, дадено при покупката на наш Холтер, че осигуряваме дълъг активен живот на системата.
Програмата на новия ЕКГ Холтер модел SD не поддържа работата с модел SL2, така че не могат да бъдат закупувани директно допълнителни апарати от новия модел. Това може да стане само след замяна на модел SL2 с модел SD.

2. Signa-Lyzer модел AN
Този модел е произвеждан от фирмата до м. юни 2006 г. и вече е спрян от производство. Той анализира непрекъснато електрокардиограмата и прави запис на ЕКГ само при отклонение от обичайната електрокардиограма на пациента.
За да осигурим на нашите клиенти покриване на изискванията на НЗОК за ЕКГ Холтер мониториране, предлагаме преработване на модел AN в модел FD, който прави непрекъснат 24-часов запис на два ЕКГ канала. Срещу много изгодна цена апаратът се изпраща във фирмата и се преработва за срок от 3 работни дни. За момента разполагаме с известно количество елементи, което ни позволява тази преработка.
Програмата на новия ЕКГ Холтер модел SD поддържа работата с модел AN, така че могат да бъдат закупувани допълнителни апарати от новия модел, като трябва да се инсталира новия софтуер.


3. Signa-Lyzer модел FD
И този модел вече е спрян от производство. Той прави непрекъснат 24-часов запис на два ЕКГ канала плюс цялата статистика, която прави и модел AN. Този модел покрива изискванията на НЗОК, така че с него може да се работи още дълго време. Към системата могат да се закупуват допълнителни апарати от новия модел SD, като трябва да се инсталира новия софтуер.

4. Signa-Lyzer модел SD
Това е последния модел произвеждан от фирмата до 2007 г. Параметрите са описани в друга част на сайта.

5. Софтуер
Последната софтуерна версия, която обслужва моделите SL2, AN и FD, е v. 5015.
Последната софтуерната версия, която обслужва моделите AN , FD и SD е v. 5113.
Всички версии могат да бъдат получени безплатно от старите ни клиенти.

© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.